Foreslår skolemat for alle barn og unge

Arbeiderpartiets helseutvalg foreslår å innføre et gratis skolemåltid for alle elever på barnetrinnet, ungdomsskolen og i videregående skole.

Les mer

Les vårt program

Se alle nyheter

Våre hovedsaker

Kunnskap

God kvalitet i skolen sikrer framtidens arbeid og verdiskaping.

Helse

Alle skal kunne leve friske liv og ha en aktiv og verdig alderdom.

Miljø og klima

Trygge og gode samferdselsløsninger. Lokal innsats mot klimaproblemene.

Les vårt program