Nominasjonskomiteens første forslag

Nominasjonskomiteen i Troms Arbeiderparti sender mandag 29. august ut følgende listeforslag til kommunepartiene. Kommunepartiene har en måned på seg til å gi tilbakemeldinger på listeforslaget, deretter vil et endelig forslag legges fram i forkant av nominasjonsmøtet til Troms Arbeiderparti 27. november. Leder av nominasjonskomiteen, Bjørn Inge Mo, mener det er ei god liste som legges fram for diskusjon for kommunepartiene. - Vi har folk på de fremste plassene som har god og inngående kjennskap til hele fylket. Det er gode folk som har bred erfaring. Kontaktperson: Bjørn Inge Mo, 977 62 641.

Les mer

Les vårt program

Se alle nyheter

Våre hovedsaker

Kunnskap

God kvalitet i skolen sikrer framtidens arbeid og verdiskaping.

Helse

Alle skal kunne leve friske liv og ha en aktiv og verdig alderdom.

Miljø og klima

Trygge og gode samferdselsløsninger. Lokal innsats mot klimaproblemene.

Les vårt program