Årsmøte i Troms Arbeiderparti

Troms Arbeiderparti arrangerer årsmøte 2. og 3. april på Scandic Ishavshotell i Tromsø. 107 delegater fra hele Troms vil møtes for å behandle årsmøtesaker samt diskutere den politiske situasjonen nasjonalt og internasjonalt. Anniken Huitfeldt vil gjeste vårt møte.

Les mer

Les vårt program

Se alle nyheter

Våre hovedsaker

Kunnskap

God kvalitet i skolen sikrer framtidens arbeid og verdiskaping.

Helse

Alle skal kunne leve friske liv og ha en aktiv og verdig alderdom.

Miljø og klima

Trygge og gode samferdselsløsninger. Lokal innsats mot klimaproblemene.

Les vårt program